Quartz Megalith Bania Bulgaria

bania-double-pyramid-video-bulgaria

Quartz Megalith at the Double Pyramid of Bania Bulgaria